Formy finansowania cz

ZAPRASZAMY naszych klientów do skorzystania z atrakcyjnych i prostych form finansowania planowanych inwestycji budowy cieplarni oraz ich wyposażenia, pozwalających rozłożyć płatności na transze lub odroczyć termin zapłaty. Proste zasady, korzystne warunki finansowe, krótki czas realizacji. Szczegóły u handlowców. Zapraszamy.

oferta leasingowa

We współpracy z naszym wieloletnim partnerem handlowym, firmą Raiffeisen leasing, umożliwiamy naszym Klientom skorzystanie z nowej formy finansowania inwestycji, jaką jest leasing.
Wszystkie oferty leasingowe przedstawiane naszym Klientom są ofertami indywidualnymi, sporządzanymi w oparciu o czas trwania leasingu, wysokość wpłaty własnej i ogólną wartość inwestycji.Każdorazowo czas oczekiwania na ofertę wynosi 2 dni robocze.

Spis dokumentów wymaganych do sporządzenia oferty leasingowej

Strona Główna