Rozwiązania na miarę twoich potrzeb

Bloki foliowe

Nasza firma opracowała najnowocześniejsze cieplarnie uniwersalnego przeznaczenia o bardzo wydajnej izolacji pneumatycznej zapewniającej najwyższą klasę energooszczędności potwierdzoną termowizyjnie. Oznacza to, że cieplarnie tego typu wymagają minimalnej ilości energii do zapewnienia optymalnego klimatu dla danej uprawy. Dzięki pokrywie pneumatycznej Sur-Pneumatic TM tj. podwójnej warstwie folii odpornej na działanie UV i opcjonalnie przeciwdziałającej kondensacji się pary wodnej zapewniamy idealną izolację termiczną, umożliwiającą tworzenie obiektów bez ogrzewania do przechowywania materiału sadzeniowego przez zimę. Przy wykonawstwie tego typu powłoki wykorzystujemy 20 letnie doświadczenie firmy oraz wiele firmowych rozwiązań gwarantujących wydłużoną żywotność, przy optymalnej przepuszczalności świetlnej. Pneumatyczna pokrywa z podwójnej folii dzięki poduszce powietrznej stale utrzymywanej przez system pomp sterowanych komputerowo optymalizuje zużycie energii i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo obiektu przy silnych nawałnicach i opadach gradu lub ekstremalnych opadach śniegu i mrozach.

Dla zapewnienia uprawy warzyw lub kwiatów wyposażamy cieplarnie Sur-Pneumatic TM w system zautomatyzowanych urządzeń dodatkowo zwiększających oszczędność energii lub jej najlepsze wykorzystanie. W skład tego systemu wchodzą zasłony cieniująco-termoizolacyjne, które w zależności od warunków pogodowych, albo ograniczają nadmierne przegrzanie lub zatrzymują dostarczone ciepło na dłuższy czas. Dodatkowe wyposażenie w postaci systemów nawadniających lub ogrzewania oferowane są pod klucz i sprawiają, że Sur-Pneumatic TM nie ma sobie równych. Istotnym elementem przy projektowaniu tego typu cieplarni było gromadzenie przez ponad 20 lat naszej pracy, z tego typu obiektami, danych pogodowych dla poszczególnych stref klimatycznych Europy oraz dla różnych typów upraw ogrodniczych. Dlatego nasze Cieplarnie są zoptymalizowane pod kontem wytrzymałości na obciążenia sezonowe tj.: śnieg, grad i silny wiatr oraz przymrozki i mrozy. Rodzima produkcja włączając projekt i wykonanie oraz zautomatyzowana i ustandaryzowana produkcja wszystkich podzespołów pozwala nam udzielanie wydłużonej gwarancji i rękojmię dobrego wykonania zgodnie z warunkami gwarancyjnymi. Dodatkowo wyposażamy cieplarnie Sur-Pneumatic TM w specjalnie opracowane w naszej firmie oprogramowanie komputerów klimatu bazujące na zoptymalizowaniu pracy wszystkich systemów i zapewniające zminimalizowanie zużycia energii.

W ramach rodziny Cieplarni Sur-Pneumatic TM mamy dwa typy:

Sur-Pneumatic TM Alfa – Czyli obiekty oparte o konstrukcję tuneli foliowych niemniej, przynajmniej z tą różnicą, że pokryte są pneumatyczną warstwą podwójnej folii . Różnią się też konstrukcją rynien, ktorych zazwyczaj nie mają. Poza tym obiekty te nie są przystosowane do łączenia w struktury wielonawowe, a jeśli już, to mówimy wtedy o nich jako o tunelach zblokowanych.

Sur-Pneumatic TM Multi – Czyli tzw. bloki foliowe, tj. zmultiplikowane cieplarnie tworzące obiekty wielonawowe i wielkopowierzchniowe. Obiekty te od momentru projektowania są przystosowane do tworzenia struktur łączonych, nawet jeśli zaczniemy od budowy jednej nawy. Taka cieplarnia w strukturze wielu bloków (naw) może nosić także ogólną nazwę bloku foliowego.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ CIEPLARNI SUR-PNEUMATIC TM POTWIERDZA TERMOWIZJA DLATEGO PLASUJĄ SIĘ ONE W NAJWYŻSZEJ KLASIE ENERGETYCZNEJ

AGRO-SUR rekomenduje swoje cieplarnie do intensywnej uprawy warzyw, kwiatów i produkcji szkółkarskiej, jak również na cele magazynowe i handlowe tzw. Centra Ogrodnicze.

Solidna konstrukcja zmontowana jest z profili stalowych ocynkowanych, zapewniających pełną ochronę antykorozyjną. Pokrycie mogą stanowić opcjonalnie płyty PCV.

Opis techniczny typowej cieplarni Sur-Pneumatic TM firm Agro-Sur:

a) informacje ogólne

Sur-Pneumatic TM Multi zbudowane są na bazie powtarzalnych grup elementów (modułów), stanowiących podstawę projektu tzw. obiektu typowego.

Moduły określone zostały następującymi stałymi parametrami:

-szerokość modułu (nawy) – 8,0 m; 9,0 m; 9,6 oraz 12 m. Szerokość obiektu typowego będzie wielokrotnością szerokości jednego z modułów.
W ramach jednego obiektu można zgrupować moduły różnych szerokości;

-długość modułu (pola) – określana jest poprzez rozstaw podpór nośnych, występujących w następujących grupach:

ROZSTAW PODPÓR
 Podpory zwenętrzne 2,5 m 2,5 m 2,5 m
 Podpory wewnetrzne 2,5 m 2,5m 4,0 m

Długość obiektu jest wielokrotnością długości pola zewnętrznego;

-wysokość całkowita obiektu – określona jest poprzez sumę wysokości podpory (od podstawy do rynny) i wysokości łuku (od rynny do kalenicy). Wysokość podpory dla konstrukcji typowego bloku foliowego jest wartością zmienną i może wynosić od 3,50m do 5,0m. Wysokość do kalenicy jest stała dla danej szerokości nawy i wynosi odpowiednio:

 Szerokość nawy 12,0 m 9,6 m 8,0 m
 Wysokość kalenicy 2,59 m 2,54 m 2,44 m

b) parametry nośne cieplarni Sur-Pneumatic TM

Na podstawie badań naszych cieplarni (o wskazanej wyżej charakterystyce), przeprowadzonych na Wydziale Mechaniki Ośrodków Ciągłych i Teorii Konstrukcji Politechniki w Walencji informuje się, iż maksymalne obciążenie opisanego bloku foliowego, w zależności od rozstawu podpór, wynosi odpowiednio:

 Podpory zewnetrzne 2,5 m 2,5 m 2,0 m
 Podpory wewnetrzne 2,5 m 5,0 m 4,0 m
 Obciążenie (śnieg plus uprawa) 90 kg/m2 71 kg/m2 85 kg/m2
 Obciążenie wiatrowe 125 km/h 125 km/h 125 km/h

Powyżej wskazane wartości obciążenia są wartościami netto przy działającym ogrzewaniu, zgodnie z aneksem E, tabelą E-4 normy EN 13031-1-2001.

Zalety cieplarni foliowych Agro-Sur:

a) wytrzymałość

Dzięki odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji cieplarnie nasze są wytrzymałe i odporne na wszelkie zagrożenia zewnętrzne (deszcz, śnieg, wiatr) i wewnętrzne, wynikające z obciążenia uprawy (pomidor, ogórek).

b) kompatybilność

Cieplarnie przystosowane są również do zamontowania wszelkich systemów sterujących procesami technologicznymi upraw ogrodniczych: tj. urządzeń zasłon cieniująco-termoizolacyjnych i zaciemniających, stołów przesuwnych i stałych, lamp doświetlających, systemów nawadniających itp.

c) oszczędność

Cieplarnia Sur-Pneumatic TM zużywa około 40% energii cieplnej mniej w stosunku do tradycyjnych szklarni. Ponadto koszt budowy jest niższy w stosunku do kosztów budowy szklarni.

d) trwałość

Dzięki zastosowaniu folii o grubości 200 µm, utrzymywanej w stałym napięciu poprzez wypełnienie powietrzem, cieplarnia Agro-Sur jest odporna na skrajne warunki atmosferyczne jak grad, mróz,śnieżyce a posiadająca filtr UV folia jest folią wielosezonową, wytrzymującą w polskich warunkach klimatycznych nawet do 10 lat.

e) wygoda

Przemyślane rozwiązania oparte na podzespołach wiodących w branży europejskich producentów umożliwiają szybki czas montażu i pokrycia folią lub płytami PCV, a zastosowanie automatycznych systemów sterowania opartych często o komputer klimatu z firmowym oprogramowaniem zapewnia idealny klimat w ciągu całego roku.

f) uniwersalność

Dobre przenikanie światła naturalnego, przystosowanie do montażu wszystkich rozwiązań dla upraw pod osłonami, zastosowanie naturalnego izolatora oraz dobra wentylacja sprawiają, że cieplarnia Agro-Sur jest nowoczesnym urządzeniem, mającym zastosowanie dla wszelkiego typu upraw w ogrodnictwie.

Projekty wszystkich cieplarni realizowane są zgodnie z europejskimi normami i przepisami, zalecanymi przez Unię Europejska dla konstrukcji stalowych.

powrót do oferty