Rozwiązania na miarę twoich potrzeb

Poniżej przedstawiamy projekty unijne realizowane przez naszą firmę:

Projekt

"Misja gospodarcza firmy AGRO-SUR Wojciech Surowiec na Międzynarodowych Targach Ogrodnictwa Corti Fair 2011 w Amsterdamie"

Wartość projektu: 19.120,83 zł.

Kwota przyznanego dofinansowania 8.109,28 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje żródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie "www.rpo.slaskie.pl

Projekt

"Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Zielonych Świat w Brnie w Czechach"

Wartość projektu: 19.200,00 zł.

Kwota przyznanego dofinansowania 8450,00 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje żródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Projekt

„Zakup urządzeń do montażu konstrukcji dla ogrodnictwa szklarniowego, prowadzący do wzrostu konkurencyjności firmy AGROSUR Wojciech Surowiec (42-582 Rogoźnik; Kościuszki 231) i poprawy warunków pracy.”

Wartość projektu: 895.350,68 zł.

Kwota przyznanego dofinansowania 366.947,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Beneficjent: AGRO-SUR Wojciech Surowiec ul. Kościuszki 231, 42-582 Rogoźnik.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Projekt

„INNOWACJE W PROCESIE PRODUKCYJNO-MONTAŻOWYM PROWADZĄCE DO POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ FIRMY AGRO-SUR”

Wartość projektu : 391.552,40 zł.

Kwota przyznanego dofinansowania 175.341,20 zł.

Projekt finansowany w 50% z :

Sektorowy Program Operacyjny

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach:

działania 2.1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo,

poddziałania 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw,

działania 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

oraz

działania 2.4: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

Priorytet 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

Wyszukaj frazę