Rozwiązania na miarę twoich potrzeb

Misja Firmy

Misją naszej firmy jest minimalizacja zużycia energii skutkująca redukcją emisji CO2 do środowiska naturalnego poprzez produkcję, udoskonalanie oraz dystrybucję najnowocześniejszych technologii do produkcji ogrodniczej i rolniczej.

Opracowaliśmy własne konstrukcje cieplarni oraz oprogramowania do optymalizacji produkcji ogrodniczej przy minimalnym zużyciu energii. Stawiamy na wysoce izolacyjną powłokę pneumatyczną z podwójnej folii przedzielonej poduszką powietrzną, a także na systemy rekuperacji energii cieplnej oraz odnawialne źródła energii. Osiągnęliśmy mistrzostwo w wykorzystaniu systemów zasłon termoizolacyjnych i cieniujących wspierających gospodarkę energetyczną w cieplarniach pokrytych folią i w szklarniach.

Bliska nam jest technologia doświetlenia upraw lampami z oszczędnymi źródłami takimi jak specjalne świetlówki SparTube lub lampy LED'owe. Promujemy jakość i długoterminowe oszczędności poprzez bezawaryjną pracę naszych systemów i minimalne koszty konserwacyjne i serwisowe.

Wdrożyliśmy wykorzystanie ergonomii koncepcyjnej do projektowania stołów do produkcji ogrodniczej skupiając się na lepszym wykorzystaniu tych narzędzi przez ogrodników w celu zwiększenie produkcji przy mniejszym nakładzie energii.

Jesteśmy także członkiem programu -.... pozytywna energia

"ENERGOOSZCZĘDNE" FINANSOWANIE - 10%TANIEJ

Szanowni Klienci działa już nowy Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce - PolSEFF, z linią kredytową o wartości €150 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby zrealizować inwestycje polegające na wdrożeniu nowych technologii i urządzeń obniżających zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona EURO za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych : banków i instytucji leasingowych. Jednym z nich jest Bank BGŻ S.A. Firma AGRO-SUR zarejestrowała swoje energooszczędne urządzenia na liście LEME (Lista LEME) co umożliwia już korzystanie naszym Klientom z promocyjnych form finansowania inwestycji i uzyskania 10% obniżenia kosztów kredytu bądź leasingu. Czyli zrealizowanie inwestycji 10% taniej! Zapraszamy do współpracy.

Dziesięć sposobów na zmniejszenie rachunków w cieplarniach

Znamy warunki pogodowe w tym sezonie grzewczym. Kolejne mogą być podobne. Dlatego nie powinniśmy skupiać się tylko na doraźnych rozwiązaniach, ale myśleć także nad poprawą warunków długoterminowych. Oto 10 przykładów na zwiększenie oszczędności energii i zmniejszenie rachunków za prąd i paliwa.

  1. Zainstaluj Zasłony termoizolacyjne. Są stosunkowo łatwe w instalacji, szczególnie w nowszych szklarniach, które mają wystarczająco dużo miejsca na zasłony między kratownicami rynien. Prawidłowo zainstalowany system kurtyn może zaoszczędzić znaczną ilość energii. Przy obecnych cenach paliwa, systemy te będą zwracać się w krótkim okresie czasu (zazwyczaj 2-3 lata). Dodatkową zaletą jest to, że system kurtyn może być również stosowane jako urządzenia zacieniające w okresach dnia z wysokim promieniowaniem słonecznym. Dla jeszcze większej oszczędności energii, można montować dwie, a nawet trzy kurtyny jedna nad drugą. Jedna z nich może być wykorzystywana tylko dla maksymalnej oszczędności energii, a druga do cieniowania. Trzecia może być zasłoną pośrednią. Potencjalnym problemem z próbą uszczelnienia cieplarni w celu maksymalnej oszczędności energii jest wilgotność względna, która może zwiększyć się ponieważ wymiana powietrza w szklarni znacznie się zmniejsza. Dlatego plantatorzy powinni zwrócić uwagę w swojej strategii na kontrolę wilgotności i dokonać zmian w stosownych przypadkach. Ponadto, producenci powinni być ostrożni w przypadku otwierania kurtyny energetycznej wcześnie rano. W tym czasie powietrze powyżej kurtyny jest jeszcze zimne i może powodować problemy, gdy spada na uprawy (zimne powietrze jest cięższe, lub bardziej gęste, niż ciepłe). Dlatego plantatorzy zazwyczaj powinni otwierać zasłony w małych krokach rano, aby umożliwić ogrzanie się masom powietrza nad kurtynę.
  2. Uszczelnij wszystkie możliwe ubytki ciepła zwłaszcza wokół drzwi. Nie należy zapominać o otworach, które powstają okresowo jak np. wentylatory, które są wyłączone lub okna wentylacyjne które pozostają zamknięte w okresie zimowym. Nie jest rzadkością w przypadku żaluzji wentylatorów lub otworów wentylacyjnych, że części są wygięte lub wypaczone. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że układy te zamykają się prawidłowo i są szczelne.
  3. Dostarczaj ciepło tylko tam, gdzie jest ona pożądane – czyli stosuj systemy grzewcze stołowe i podłogowe, które dostarczają ciepło blisko miejsca, gdzie rośliny są uprawiane. Wielu producentów, którzy używają stoły lub podłogowe systemy grzewcze donoszą, że są one w stanie z powodzeniem rozwijać uprawę utrzymując niższą temperaturę powietrza (w wyniku oszczędności energii). Jednakże praktyka ta powinna być starannie stosowana, ponieważ niższe temperatury na ogół ograniczają wzrost roślin i wskaźniki rozwoju. Montaż wentylatorów cyrkulacyjnych wewnątrz szklarni pomoże zapewnić jednolite temperatury w całym obszarze uprawy. Można rozważyć także zastosowanie ogrzewania nawiewnego.
  4. Zainstaluj ogrzewanie energooszczędne o dużej efektywności (z reguły droższe w zakupie, ale z mniejszymi kosztami eksploatacji poprzez mniejsze zużycia paliwa). Ponadto, spróbuj użyć tzw. oddzielonych jednostek spalania wykorzystujących powietrze z zewnątrz do procesu spalania i zwracające to powietrze na zewnątrz bez nawiązywania kontaktu z powietrzem wewnątrz szklarni. Oddzielone jednostki spalania zapewniają, że gazy spalinowe nie będą zanieczyszczać powietrza wewnątrz cieplarni (niektóre produkty uboczne, np. etylen, są mogą powodować stres roślin). Rozsądnym jest zainstalowanie podwójnych systemów paliwowych, które umożliwiają przełączanie źródeł paliwa na wypadek, gdy jedno z paliw staje się bardziej kosztowne lub nie jest łatwo dostępna.
  5. Regularnie Kalibracja czujników temperatury. Ważne jest, aby regularnie kalibrować czujniki temperatury. Każdy system kontroli środowiska cieplarni działa na podstawie odczytów temperatury i jeśli czujnik dostarcza błędnych pomiarów, system kontroli nie będzie w stanie zapewnić zamierzonych warunków. Poza potencjalnie zwiększonym zużyciem energii, wzrost roślin może ulec pogorszeniu. Niektórzy producenci decydują się obniżyć swoje nastawy temperatury w celu oszczędzania energii. Należy jednak być ostrożnym, ponieważ niższe temperatury zmniejszają tempo wzrostu roślin a także zwiększają ryzyko ataku owadów i chorób, gdy rośliny są uprawiane w warunkach sub-optymalnych.
  6. Wykonaj izolację obwodową fundamentów (np., 50 cm płyta styropianowa zainstalowany pionowo wokół całego obwodu) zmniejsza to straty ciepła w podłodze cieplarni bezpośrednio do ziemi otaczającej szklarni.
  7. Użyj system podwójnego przeszklenia lub podwójnej warstwy pneumatycznej folii. W typowym sezonie grzewczym podwójne szkło lub folia zmniejsza straty ciepła o około 50% w stosunku do pojedynczej warstwy materiału. Jednakże, większość szklarni zbudowane z jednej warstwy szkła. W tych przypadkach rekomendowane jest instalowania kurtyn termoizolacyjnych, które mogą znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania.
  8. Zainstaluj ekrany wiatrochronne w obszarach o dużej prędkości wiatru, zwłaszcza podczas sezonu grzewczego, zaleca się zainstalowanie ekranów wiatrochronnych (drzewa i krzewy) wokół całej szklarni lub co najmniej po stronie nawietrznej dominującego wiatru. Jednak te pasy wiatrochronne nie powinno zmniejszyć ilość światła wpadającego do szklarni (zwłaszcza w zimie) i powinny być tak skonstruowane, aby zaspy nie gromadziły się przed szklarnią.
  9. Użyj najtańszego paliwa. Nie zawsze jest łatwo określić, które jest najtańszym paliwem (ceny wahają się w zależności od wielu różnych czynników). Jak wspomniałyśmy wcześniej, podwójne lub nawet potrójne układy paliwowe pozwalają na przełączanie paliw w zależności od dostępności i ceny. Elastyczność ta ma wysoki potencjał i przynosi znaczące oszczędności. Jest to tzw. dywersyfikacja dostawców. Pierwsza instalacja jednak będzie nieco droższa. Producenci wykorzystujące gaz ziemny mogą w wielu przypadkach negocjować opłaty za korzystanie przy zawieraniu umowy. Niektórzy producenci wykorzystujący paliwo ciekłe mogą zainwestować w magazyny paliwa, co może pozwolić im kupować paliwo, gdy ceny są niskie (np. poza sezonem grzewczym).
  10. Alternatywne źródła energii. Jest to dobry pomysł, aby zbadać alternatywne źródła energii (biomasa, wiatr, woda, słońce, itp.). Finansowe programy motywacyjne mogą być dostępne, aby pomóc w kosztach instalacji. W niektórych przypadkach, ostatnie osiągnięcia technologiczne doprowadziły do znacznej poprawy wydajności konwersji i mogą być atrakcyjną alternatywą dla lokalnych przedsiębiorstw energetycznych. Użycie własnych generatorów w tym jednostek ko-generacyjnych może zwiększyć ogólnej wydajności przetwarzania źródła użytego paliwa. W niektórych obszarach można sprzedać nadmiar energii z powrotem do lokalnych odbiorców, generując dodatkowe wpływy.

Wyszukaj frazę