Rozwiązania na miarę twoich potrzeb

 • historia
 • historia
 • historia
 • historia
 • historia
 • historia
 • historia
 • historia
 • historia
 • historia
 • historia
 • historia
 • historia

Historia Firmy

Zespół firmy AGRO-SUR zdobywa doświadczenie na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych od początku lat dziewięćdziesiątych.

Intensywny rozwój przedsiębiorstwa na przestrzeni lat, któremu towarzyszyło stałe poszerzanie oferty oraz coraz rozleglejsza współpraca z wiodącymi dostawcami rozwiązań dla ogrodnictwa w UE, owocuje dziś najlepszą jakością towarów i usług oraz profesjonalną i kompleksową obsługą Klienta.

I tak firma oferuje pełną gamę własnych produktów tworzonych od fazy projektu w firmie i montowanych u klienta pod klucz lub oferowane do własnego montażu :

 • systemy zasłon termoizolacyjnych i zaciemniających,
 • cieplarnie Sur-Pneumatic TM Alfa i Multi,
 • szklarnie Venlo oraz szklarnie szerokonawowe,
 • tunele foliowe
 • systemy sterowania klimatem w cieplarni ,
 • systemy zalewowych stołów przesuwnych i stałych ,
 • system nawadniania ,
 • systemy ogrzewania w obiektach cieplarnianych ,
 • centra ogrodnicze

W roku 2000 nasze wyroby zostały zarejestrowane w bazie danych Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz w Banku Danych o maszynach i urządzeniach dla rolnictwa i gospodarki leśnej pod nazwą "SYSTEM STEROWANIA PROCESEM TECHNOLOGICZNYM UPRAW SZKLARNIOWYCH AGRO-SUR" oraz „STÓŁ ZALEWOWY DO UPRAW SZKLARNIOWYCH”. Zarejestrowane produkty obejmują system zasłon cieniująco- termoizolacyjnych i zaciemniających, sterowniki klimatu, stoły zalewowe oraz urządzenia do asymilacji roślin. Następnie W 2010 roku zarejestrowane zostało „RAMIE ZRASZAJĄCE WEWNĘTRZNE”.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku, wystąpiliśmy także o przyznanie, a następnie otrzymaliśmy w 2002 roku Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001-2000. Certyfikat ten stanowi najlepsze potwierdzenie wprowadzenia do systemu zarządzania optymalnej polityki jakości, jak i pozwala skutecznie konkurować na rynkach Unii Europejskiej. Dodatkowo w 2007 roku firma otrzymała europejski znak jakości „Europejski Standard”.

Dalszy rozwój firmy i chęć doskonalenia spowodowała uzyskanie w 2015 roku certyfikatu bezpieczeństwa CE dla „Ramienia zraszającego wewnętrznego RZW/250”

Kompleksowa i profesjonalna obsługa, solidność i doświadczenie, najnowocześniejsze rozwiązania jakościowe i techniczne, poszukiwane jakości i bezpieczeństwa

Wyszukaj frazę